nedjelja, 21 maj 2023 09:26

Predstavnici POKCG boravili u Atini

Predsjednik i generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta, Igor Tomić i Miloš Ranitović, na poziv Grčkog paraolimpijskog komiteta boravili su u Olimpijskom centru u Atini, na tehničkom sastanku u okviru velikog projekta Paraolimpija. 
Projekat će u drugoj polovini septembra, na festivalu parasportova i sporta, u više sportskih disciplina okupiti veliki broj mladih sportista sa invaliditetom u cilju promocije inkluzivnosti i paraolimpijskih vrijednosti.

min sporta3

cok

ipc

 cges

epcg

pharmanova og

sport4everybody

TOYOTA

uniprom

rudnik uglja baner